Rasbeschrijving Akita

 

Geschiedenis
De Akita is een oud ras, afkomstig van de noordelijke Japanse provincie Akita op het eiland Honshu.
In de tijd van de Samoerai zou de Akita diens vaste metgezel geweest zijn. De sterke trouw en genegenheid voor zijn baas heeft ertoe geleid dat de Akita een plaats is gaan innemen in de Japanse mythologie.
In 1931, na de geduchte uitdunning van het Japanse hondenbestand door een hondsdolheidsepidemie, en door invoering van de hondenbelasting (grote hoeveelheden honden werden afgemaakt) nam de Japanse regering maatregelen. De Akita werd onder andere verklaard tot nationaal erfgoed ter bescherming van het ras.
De export van honden was toen niet langer toegestaan. Na de oorlog werden echter toch vele honden door de Amerikaanse soldaten die terugkeerden naar hun land, meegenomen.

 

Het verhaal van Hachiko, de hond van een professor aan de universiteit van Tokyo, illustreert de trouw en de zelfstandigheid van de Akita.

Iedere dag begeleidde Hachiko zijn baas naar het station en haalde hem daar in de middag weer op. Op een dag in 1925 kwam zijn baas 's middags niet opdagen. Hij was overleden aan een hartaanval. Hachiko bleef tot zijn dood naar het station toekomen om op zijn baas te wachten, 10 jaar lang.
De mensen die op het station werkten en kinderen vonden dit zo ontroerend, dat ze hem te eten gaven en hem verzorgden. Na zijn dood werd voor het "Shibyu"station in Tokyo een standbeeld voor hem opgericht. Hachiko is het onderwerp van veel Japanse kinderboeken.

 

Rasbeschrijving
De Akita is goed waaks, een goede jager, geschikt voor vele taken, vrij onverstoorbaar, past zich aan in nieuwe situaties. De Akita is een jager op groot wild zoals het wilde zwijn, de zwarte beer en het hert. Hij is een goede werker, indien gemotiveerd en in eigen tempo. In de omgang met volwassenen is hij vriendelijk, maar afstandelijk tegen vreemden. Hij heeft graag gezelschap maar dringt zich niet op. In de omgang met kinderen is hij goed. Kinderen natuurlijk nooit alleen laten met een hond.
In de omgang met andere honden is een Akita overheersend. Hij benadert honden op natuurlijke wijze en legt ze graag zijn wil op. Mits goed opgevoed een gehoorzame hond, echter niet onderdanig. Gaat zijn eigen gang.
Een Akita moet regelmatig flink beweging krijgen. In de ruiperiode regelmatig borstelen en kammen. De opvoeding van de Akita moet duidelijk en consequent gebeuren, met veel geduld. Enig fysiek overwicht is noodzakelijk maar een (te) harde opvoeding heeft een averechts effect.

 

Kleuren:

Rode Akita

Brindle Akita

Witte Akita

 

Rasstandaard

AKITA
Rasgroep: 5. Land van herkomst: Japan.

ALGEMENE VERSCHIJNING:
Groot formaat hond, robuust gebouwd, goed van verhoudingen en met veel substantie – de secundaire geslachtskenmerken zijn sterk aangeduid – met veel adel en waardigheid in bescheidenheid; sterk gestel.

BELANGRIJKE VERHOUDINGEN:
De verhouding schofthoogte/lichaamslengte is 10:11, maar het lichaam is bij teven iets langer dan bij reuen.

GEDRAG EN TEMPERAMENT:
Het temperament is bedaard, trouw, volgzaam en ontvankelijk.

HOOFD:
SCHEDELGEDEELTE:
Schedel: De schedel is in verhouding tot het lichaam. Het voorhoofd is breed met duidelijke groef. Geen rimpels.
Stop: Aangeduid.
SNUITGEDEELTE:
Neus: Groot en zwart. Gering en verspreid gebrek aan pigment alleen bij witte honden aanvaardbaar, maar zwart heeft altijd de voorkeur.
Snuit: Matig lang en sterk met een brede basis, toelopend maar niet puntig. De neusrug is recht.
Lippen: Strak.
Kaken/Gebit: Het krachtige gebit is scharend.
Wangen: Matig ontwikkeld.
Ogen: Naar verhouding klein, bijna driehoekig van vorm ten gevolge van het oplopen van de buitenste ooghoek, matig uit elkaar staand en donkerbruin; hoe donkerder hoe beter.
Oren: Naar verhouding klein, dik, driehoekig, iets afgerond aan de punten, matig uit elkaar staand, rechtopstaand en naar voren gebogen.

HALS: Dik en gespierd, zonder keelhuid, in verhouding met het hoofd.

LICHAAM:
Rug: Recht en sterk.
Lenden: Breed en gespierd
Borstkas: Diep, voorborst goed ontwikkeld, ribben: matig gewelfd.
Buik: Goed opgetrokken.

STAART:
Hoog aangezet, dik, krachtig gekruld over de rug gedragen; de staartpunt reikt bijna tot de spronggewrichten als deze naar beneden hangt.

LEDEMATEN:
VOORHAND:
Schouders: Matig hellend en ontwikkeld.
Ellebogen: Vast.
Voorbenen: Recht en zwaar van bot.
ACHTERHAND: Goed ontwikkeld, sterk en matig gehoekt.

VOETEN: Dik, rond, opgebogen en gesloten.

GANG: Veerkrachtige en sterke bewegingen.

VACHT:
HAAR: De bovenvacht is hard en recht, de ondervacht zacht en dicht; de schouders en de romp zijn bedekt met iets langer haar; het haar op de staart is langer dan op de rest van het lichaam.
KLEUR: Roodgeel, sesam (roodgele haren met zwarte punten), gestroomd en wit. Alle kleuren behalve wit moeten het ‘Urajiro’-patroon vertonen (‘Urajiro’ = de witachtige vacht aan weerszijden van de voorsnuit, op de wangen, aan de onderkant van kaak, nek, borst, lichaam en staart, en aan de binnenzijde van de benen).

GROOTTE EN GEWICHT:
Schofthoogte: reuen 67 cm, teven 61 cm.
Er is een tolerantie van 3 cm naar boven of naar beneden.

FOUTEN: Elke afwijking van de voorgaande punten moet als een fout worden beschouwd en de beoordeling van de ernst van de fout moet in verhouding staan tot de mate waarin de fout zich voordoet en het effect ervan op de gezondheid en het welzijn van de hond. .

Elke hond die duidelijk lichamelijke of gedragsmatige afwijkingen vertoont, moet worden gediskwalificeerd.
• Teefachtige reu/reuachtige teef.
• Ondervoorbijten of overbijten.
• Het ontbreken van tanden.
• Blauwe of zwart gevlekte tong.
• Iris licht van kleur.
• Korte staart.
• Schuwheid.

DISKWALIFICERENDE FOUTEN:
• Niet staande oren.
• Hangende staart.
• Lang haar (ruig).
• Zwart masker.
• Aftekeningen op witte ondergrond.
•Agressief of overmatig shuw

OPMERKING: Reuen moeten twee normaal ontwikkelde testikels hebben die volledig in het scrotum zijn ingedaald