Raad van Beheer zet stappen in actueel gezondheidsbeleid!

Rashondenkoepel Raad van Beheer neemt belangrijke besluiten op het gebied van het verantwoord fokken en houden van rashonden.

Dit heeft de organisatie vandaag in algemene vergadering met haar leden besloten. Een van de instrumenten is de instelling van een meldpunt www.houdenvanhonden.nl/meldpunt.

Dit meldpunt richt zich vooral op meldingen over epilepsie en staat ook open voor meldingen over andere erfelijke aandoeningen.

Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden bij de Raad van Beheer, maar nu nodigt men hondeneigenaren actief uit om melding te doen als bij hun hond zogenaamde idiopathische epilepsie wordt vastgesteld.

Vernieuwde website!

Op dit moment wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een vernieuwde website, deze zal in een nieuw jasje gestoken worden en een frisse blik.

Hou de website vooral in de gaten!

Nieuwjaarswandeling NVAI

Op zondag 9 januari 2022 vindt voor de eerste keer de nieuwjaarswandeling van de NVAI plaats. De wandeling, die in Baarn nabij kasteel Groeneveld plaatsvindt, leidt u door een groot park met mooie vijvers en idyllische bruggetjes. Het park is voornamelijk groen en beschikt zelfs over een heuse groene tunnel. De route is ongeveer 6 kilometer en dus geschikt voor de meeste mensen en honden. Tevens zal er een fotograaf aanwezig zijn die veel mooie momenten zal vastleggen. Aansluitend na de wandeling kan er een lekkere lunch genuttigd worden bij pannenkoekenboerderij De Wildenburg, waar honden welkom zijn. Let wel: dit is voor eigen kosten en het advies is om te reserveren. Voor meer informatie kijkt u op www.dewildenburg.nl.

Nieuw bestuur treedt aan!

Tijdens de ALV gehouden op 17 september jl. is een geheel nieuw bestuur gekozen! De aftredende bestuursleden en medewerkers zijn op gepaste wijze uitgezwaaid en het nieuwe bestuur neemt vanaf heden de taken over. 

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door

Berry Arends – voorzitter

Esther Kistemaker – penningmeester

Nancy van Rattingen – secretaris

Jennifer Arends – dek- en geboortmeldingen

Patty Beikes – redactie clubblad

Martin Boersma – webmaster

Claudia van ’t Hof – ledenadministratie

Renate van Rijn – evenementen.

 

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).